Doupovské hory

Doupovské hory

Kolem Karlových Varů se rozprostírají Doupovské hory, které jsou domovem různých vzácných druhů ptáků. Na první pohled se zamilujete do zdejší krajiny, pramenů minerálních vod a všeobecně bohaté flory a fauny. Více než polovinu plochy Doupovských hor zabírá vojenský prostor Hradiště, který je pro veřejnost nepřístupný.

Děti zase potěší přírodní památka Skalka skřítků, kterou najdete v západní části hor. Geologicky se jedná o několik desítek pseudokrasových dutin pohromadě, které vytvářejí ve skalách zajímavé vypoukliny. Některé útvary jsou hluboké až 5 metrů! Samozřejmě existence chodbiček v prvé řadě přinášela celou řadu mýtických vysvětleních svého vzniku. Dle jedné legendy například v chodbách žili neviditelní skřítkové hlídající poklad. Vědecké teorie zase spíše mluví o tom, že dutiny ve skalách vznikly vyvrácením kmenů stromů v třetihorách. Kmeny překryl sopečný popel a kmeny pohřbil. Nejpravděpodobněji však dutiny vznikly zvětráváním některých hornin, ve kterých se utvořily plynové dutiny.