Hartenštejn

Hartenštejn

Udělejte si výlet do středověku, do doby kdy se nepřítel nemohl dostat za brány pevnosti. Gotický hrad Hartenštejn můžete najít v městečku Bochov, které bylo ve středověku velmi důležité, neboť se nacházelo na obchodní stezce mezi Prahou a městem Loket. Název hradu, který byl v druhé polovině 15. století založen Jindřichem II. z Plavna, by se dal přeložit jako „tvrdý hrad“. Původní zástavba byla však zničena Jiřím z Poděbrad, jenž se dostal do rozepře s právě s Jindřichem II. a hrad téměř zničil. Hrad poté patřil několika majitelům až byl začátkem 17. století nadobro opuštěn a přeměněn na kamenolom.

Hrad se pyšní propracovaným systémem dělostřelecké obrany s bateriovými věžemi, které jistě fanoušci fortifikačních staveb ocení. Ostatní tomuto tématu mohou propadnout po přečtení informačních cedulí, které se na místě nachází. Pozoruhodný je čtvercový půdorys hradu, bateriové obranné věže vybavené střílnami a klenutými suterény.

Do dnešního dne lze v poměrně zachovalém stavu vidět jednu z věží měřící 15 metrů, sklepy, bašty a kamennou studnu. Nezapomeňte vylézt nahoru na věž a za dobré viditelnosti se pokochat Krušnými a Doupovskými horami.