Skanzen Doubrava

Skanzen Doubrava

Skanzen Doubrava je významný kulturní poklad Karlovarského kraje, který návštěvníkům představuje historii, kulturu a tradiční způsob života lidí v této oblasti. Tento otevřený muzejní komplex zachraňuje a zpřístupňuje veřejnosti historické stavby, předměty a tradice V Doubravě lze najít největší koncentraci dobře zachovalých chebských hrázděných statků, což vedlo k jejímu vyhlášení za vesnickou památkovou rezervaci v roce 1996. Vesnice je charakteristickou ukázkou chebské lidové architektury s nejstarším dochovaným hrázděným statkem z roku 1751, ve kterém se dnes nachází muzeum zemědělství a lidové kultury.

Vesnice Doubrava byla založena na začátku 14. století a je příkladem typických středověkých kolonizačních sídel. Po druhé světové válce byli původní němečtí obyvatelé vysídleni a do vesnice se nastěhovali noví obyvatelé, většinou Češi. Nicméně, v 50. letech byli nuceni opustit Doubravu kvůli kolektivizaci a napětí studené války. V důsledku toho byly budovy na několik let opuštěné. Teprve po roce 1968 začali chalupáři znovu odkupovat statky, které sloužily jako rekreační objekty. Díky nim se statky zachovaly v původním stavu, jelikož nebyla nutnost je modernizovat pro zemědělské účely.

Skanzen Doubrava přispívá k udržitelnému cestovnímu ruchu a podpoře místní ekonomiky, a tím hraje klíčovou roli v zachování a šíření kulturního dědictví Karlovarského kraje. Navštívit Skanzen Doubrava je nezapomenutelný zážitek pro každého, kdo se zajímá o historii, kulturu a tradice regionu, a poskytuje návštěvníkům aktivní zapojení do tradičního způsobu života.