Svatošské skály

Svatošské skály

Svatošské skály jsou geomorfologicky ojedinělým žulovým skalním útvarem, který místy dosahuje výšky až 50 metrů. V lokalitě se vyskytují také vzácné ohrožené druhy rostlin, proto je oblast pod památkovou ochranou. Žulové město Svatošské skály vytvořila řeka Ohře, najdete je nedaleko hradu Loket, který je turisticky významným místem. Na místě byly nejprve vytvořeny vysoké žulové stěny, které se ale postupnými okolními vlivy, jako je vítr, mráz nebo déšť vypasovaly do nejruznějších tvarů, které dnes udivují oči návštěvníků. Svatošské skály jsou také vhodné pro horolezectví.

Svatošské skály lákaly zvědavé lázeňské turisty od pradávna, navštívil je například Johann Wolfgang Goethe, Theodor Körner nebo Sigmund Freud. to místu vztahuje, se dokonce objevila i v knize pohádek bratří Grimmů. Dnes jsou Svatošské skály důležitou chráněnou přírodní památkou nesoucí název Národní přírodní památka Jan Svatoš.

Údolí skalních útvarů je přístupné pro pěší, na kole nebo po řece Ohři. Na místo můžete dojít turistickými trasami z hradu Loket. Desetikilometrová naučná stezka vás provede mezi Doubím a Svatošskými skálami, na 12 zastávkách se dozvíte zajímavosti ze světa geologie, archeologie, historie i botaniky. Na kole na skalní město narazíte na cyklotrase č. 204 vedoucí z Karlových Varů do Lokte.