Teplá

Teplá

Asi 40 km jižně od krajského města Karlovy Vary se nachází malebné městečko Teplá. Dominantou města je barokní kostel sv. Jiljí. Poblíž kostela stojí radnice a renesanční budova s mansardovou střechou, kde dnes sídlí Městský úřad Teplá. Další zajímavou památkou je osmiboká barokní kaple Nejsvětější Trojice.

Budova, která rozhodně stojí za vaši návštěvu, je premonstrátský klášter v Teplé, který byl založen českým velmožem Hroznatou, jehož ostatky jsou uloženy v severní kapli klášterního kostela. Klášternímu areálu panuje románsko-gotická stavba Kostela Zvěstování Páně z let 1193-1232. V kostele se konají pravidelné bohoslužby a je přístupný turistům k prohlídkám. Kromě krásných barokních interiérů si můžete prohlédnout i klášterní park vybudovaný v anglickém stylu na začátku 20. století. Po cestě parkem můžete natrefit na Lurdskou jeskyňku či moderní křížovou cestu od sochaře V. Gaťaříka. Kulturně vzdělávací centrum Hroznatova akademie nabízí turistům různé okruhy prohlídek v historických prostorách kláštera, díky kterým se můžete dozvědět zajímavosti o tamějším životě.