Naučná stezka Kladská

Naučná stezka Kladská

Naučná stezka Kladská se nachází v Národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny, která je vůbec největší a nejstarší rezervací v Karlovarském kraji. Návštěvníkům bude asi nejvíce známá její část CHKO Slavkovský les. Stezka seznamuje návštěvníky s historií osady Kladská, ale i s florou a faunou, která se v oblasti Kladského rašeliniště a Slavkovského lesa nachází.

Rašeliniště začala vznikat už před několika desetitisíci tím, že se na některých místech zachycovala voda v jezírkách, která v období čtvrtohor prorostla vodními květinami a některými druhy rašeliníků. Porost, který pokrývá rašeliniště, se nazývá borovice bažinní. Z fauny tady můžete potkat tetřeva hlušce nebo čápa černého. Zdejší flora je také ideálním domovem pro sovu Kulíšek, Jestřába lesního nebo datla. Ze savců tady vzácně můžete narazit i na rysa ostrovida.

Stezka přírodní rezervací je dlouhá 2,3 km a návštěvníkovi nabízí možnost se kochat horskými vrchovištními rašeliništi nacházející se v nadmořských výškách až 930 m. Celkově se na ploše o rozloze 300 ha nachází rašelinišť hned několik: Tajga, Paterák, Lysina nebo Husí les.

Stezka vás provede po dřevěném chodníku kolem Kladského rybníka, kolem Kladských rašelin Tajga. Celá stezka je vybudována tak, abyste si mohli čas od času odpočinout nebo užít si krásného výhledu. Část stezky je dokonce bezbariérová vhodná pro vozíčkáře.