Dřevěný most přes Ohři

Dřevěný most přes Ohři

Tento dřevěný most v obci Radošov u Kyselky je významnější než si myslíte. Jeho historie se táhne až k Otci vlasti Karlu IV., který dal povolení k jeho výstavbě. Most měl totiž zlepšit průchodnost Solné stezky do Prahy. Město Ostrov tak na mostě mohlo vybírat clo.

Tehdy most vypadal stejně jako dnes, díky svému dřevěnému tělu byl často zachvacován požáry a ani poškození povodněmi nebylo neobvyklé. Díky své nevýhodné pozici na hranicích království také nebyl ušetřen ani řádění nepřátelských vojsk. Poslední zkáza most postihla v roce 1986 a své opravy se dočkat až v novém miléniu.

Řeka Ohře protéká také kolem našeho hotelu Hubertus, je proto ideálním výletem například pro vodáky.